Chơn Lý Tổng Luận (NXB Nguyễn Văn Tri 1929) - Quê Lạc Tữ, 48 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 3, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-3_9-29-55.png
  Tôi là kẻ tài sơ học siễng, nên chẳng dám cả gan mà bình luận tới mối đại-đạo. Vì đại-đạo là hai tiếng đễ gồm thâu tất cả các khoa học thâm-uyên vào trong, và gốc tổ, để chỉ rỏ sự biến hoá của Tạo-vật, sự tiến hoá của muôn loài, giảng dạy loài người cho biết luật trời, nơi chổ lành siêu, dữ đọa. Còn tôi vì lòng choán thế nên hàng để tâm vào đường Đạo đức, lấy tri thức hẹp hòi của tôi mà quang sát, May tôi cũng có tiền ra một hai lẻ chơn thật, nên chẳng ngại ngu xuân mới bọc bạch đôi lời, để hiến cho chư hiền nhơn (quân tử xem, họa may có bổ ích đòi đều, hầu chẳng thẹn mình là đã mang lớp nhơn loại. Như có sái đều chi trong khoa văn-tự.
  • Chơn Lý Tổng Luận
  • NXB Nguyễn Văn Tri 1929
  • Quê Lạc Tữ
  • 48 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/0D3AF41094DFF29
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page