Chọn Tạo Giống và Nhân Giống Cho Một Số Loài Cây Trồng Rừng Chủ Yếu Ở Việt Nam - Lê Đình Khả

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by quanh.bv, Jan 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chọn Tạo Giống và Nhân Giống Cho Một Số Loài Cây Trồng Rừng Chủ Yếu Ở Việt Nam
  NXB Nông Nghiệp 2003
  Lê Đình Khả
  289 Trang
  Chương 1. Đặt vấn đề
  Chương 2. Công tác giống trong sản xuất lâm nghiệp ở nước ta
  – Vai trò của công tác giống trong sản xuất lâm nghiệp
  – Quan điểm về chọn loài và giống cây cho trồng rừng
  – Các bước chính trong công tác giống cây rừng
  – Cải thiện giống và các biện pháp thâm canh khác
  – Một số thành tựu của công tác cải thiện giống cây rừng
  – Công tác giống cây rừng trong thời gian trước mắt
  Chương 3. Vật liệu, địa điểm và phương pháp nghiên cứu
  – Vật liệu nghiên cứu
  – Địa điểm nghiên cứu
  – Đặc điểm khí hậu và đất đai ở một số điểm khảo nghiệm chủ yếu
  – Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4. Khảo nghiệm xuất xứ và xây dựng vườn giống các loài Keo
  – Khảo nghiệm xuất xứ và chọn giống các lòai keo vùng thấp
  – Khảo nghiệm xuất xứ các loài keo vùng cao và triển vọng gây trồng
  – Khảo nghiệm xuất xứ các loài Keo chịu hạn tại Tuy Phong
  Chương 5. Nghiên cứu giống lai và lai giống Keo tai tượng và Keo lá tràm
  – Giống Keo lai tự nhiên giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm
  – Giống lai nhân tạo ở Keo tai tượng và Keo lá tràm
  Chương 6. Khảo nghiệm xuất xứ và chọn giống các làoi Bạch đàn, Tràm và Phi lao
  – Khảo nghiệm xuất xứ và chọn giống Bạch đàn
  – Khảo nghiệm xuất xứ các lòai Tràm ở ĐBSCL
  – Khảo nghiệm xuất xứ Phi lao và chọn giống Phi lao
  – Khảo nghiệm xuất xứ và nhân giống Lát hoa
  Chương 7. Khảo nghiệm xuất xứ, chọn giống, nhân giống và lai giống
  – Chọn giống Thông ba lá
  – Khảo nghiệm xuất xứ và nhân giống Thông caribe
  – Chọn giống và nhân giống thông đuôi ngựa
  – Chọn giống thông nhựa có lượng nhựa cao
  – Bước đầu lai giống thông nhựa với thống đuôi ngựa và thông caribe
  Chương 8. Nhân giống bằng hom cho Keo dậu lai KX2 và một số loài cây bản địa
  – Nhân giống Bách xanh bằng hom
  – Nhân giống Pơ mu bằng hom
  – Nhân giống Thông đỏ Pà Cò bằng hom
  – Nhân giống hom Keo dậu và Keo dậu lao KX2 bằng thuốc bột TTG
  – Nhân giống hom cây Dầu rái
  – Nhân giống hom cây Sao đen
  – Nhân giống hom cây chè đắng, một loài cây có nhiều tác dụng
  – Nhân giống hom cây giáng hương
  Chương 9. Kết luật và khuyến nghị

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page