Chú Giải Sớ Văn (Ấn Hành 2008) - Quách Văn Hòa, 269 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chú Giải Sớ Văn
  Ấn Hành 2008
  Quách Văn Hòa
  269 Trang
  Sớ văn trong nền Đại Đạo, như chúng ta biết, là bản văn do Hội Thánh soạn thảo theo mẫu để chúng
  sanh nơi Đền Thánh, Báo Ân Từ, các Thánh Thất, và Điện Thờ Phật Mẫu ở các địa phương tâu trình lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng trong lễ cúng Đại đàn hay Tiểu đàn.Trước kia, Sớ văn được viết bằng chữ Hán, sau này người học Nho ngày càng giảm, chữ Hán lần lần ít người
  biết đến. Từ đó, sớ văn mới được Hội Thánh phiên âm ra Việt Hán cho đến ngày hôm nay.
  Lúc đầu nguyên văn bản sớ do Lễ viện Tòa Thánh phân phát về các Châu, Tộc, rồi những địa phương đó tự sao chép nhiều lần thành ra tam sao thất bổn. Thậm chí, có người không am tường chữ Hán tưởng rằng bản sớ viết sai nên tự sửa lại, hóa ra thành sai hơn. Chính vì vậy, cùng một nội dung mà
  hiều địa phương có những bản sớ viết khác nhau một số chi tiết: Chúng tôi hiện có hơn mười bản sớ văn cúng rằm Thượng ngươn tại Điện Thờ Phật Mẫu, trong đó sớ ở Báo Ân Từ và các địa phương có nhiều chữ viết sai nhau, hoặc có nhiều lỗi chánh tả.
  Chúng ta đã biết trong một đàn cúng của Đạo Cao Đài tại các Thánh Thất hay Điện Thờ Phật Mẫu có lễ nhạc thì trang nghiêm và tôn kính như thế nào rồi, thế mà khi thượng sớ với một bản sớ văn trong đó sửa lời, sửa chữ khiến cho sai ý nghĩa của Hội Thánh, hoặc trong bản sớ đầy lỗi chánh tả, hoặc bôi xóa lem luốc, hoặc viết đọc sai, hoặc thiếu chữ ký tên của vị chứng đàn thì thật là thất kính với Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu biết là dường nào! Nghĩ vậy, chúng tôi mới mạo muội, cố gắng làm công việc này nhằm chú thích các từ ngữ và giải nghĩa các bản sớ văn, mong rằng mọi người hiểu được ý nghĩa để khi điền
  vào Sớ văn, thượng lên cho các Đấng tránh không bị lỗi lầm và thất lễ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page