Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm Phê Phán (NXB Sự Thật 1982) - Nhiều Tác Giả, 124 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by AA2, Mar 1, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”: Một tác phẩm triết học nổi tiếng của V.I. Lênin viết xong năm 1908, xuất bản năm 1909. Trong tác phẩm này, Lênin bảo vệ chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác, chống lại chủ nghĩa xét lại và đập tan triết học duy tâm chủ quan – chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Đồng thời Lênin đã có những bổ sung phát triển triết học Mác. Trong tác phẩm, Lênin đã so sánh những nguyên lý lý luận của triết học duy vật biện chứng và của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Trên cơ sở đó vạch ra những cơ sở duy tâm chủ quan của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Lênin đã đưa ra một phương pháp mới để định nghĩa vật chất; phát triển lý luận phản ánh duy vật và lý luận.
  Chủ nghĩa duy thực nhận thức duy vật biện chứng; vạch ra vị trí lịch sử của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán và mối liên hệ của nó với các trường phái triết học duy tâm khác; chỉ ra nguyên nhân của chủ nghĩa duy tâm vật lý và con đường khắc phục nó. Trong phần kết luận, Lênin nêu lên bốn quan điểm phê phán triết học tư sản (so sánh những cơ sở lý luận của triết học đó với cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vạch rõ tính chất phản động, bất khả tri của nó; chỉ ra vị trí của triết học đó, nguồn gốc lý luận của nó; mối liên hệ của nó với những trường phái triết học khác; chú ý mô’i liên hệ của triết học đó với một ngành khoa học tự nhiên nào đó; quán triệt nguyên tắc tính đảng trong triết học). Tác phẩm này là một kiểu mẫu về sự phát triển sáng tạo triết học Mác, về tính kiên quyết cách mạng trong lĩnh vực lý luận.
  • Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm Phê Phán
  • NXB Sự Thật 1982
  • Nhiều Tác Giả
  • 124 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241001
  https://drive.google.com/file/d/1WP1TuADZY3c8WYErThQByYE11z27tGlR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 20, 2022

Share This Page