Chủ Nghĩa Mác-Lênin Học Thuyết Về Sự Phát Triển Và Sáng Tạo Không Ngừng - Trần Nhâm, 536 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-17_21-52-47.png
  Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống lý luận khoa học hoàn chỉnh, cung cấp cho loài người những nhận thức đúng đắn, phương pháp luận biện chứng, những dự báo khoa học, được thực tiễn chứng minh ở tầm bao quát thời đại. Hồ Chí Minh là người tiếp thu, truyền bá và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
  Cuốn sách là công trình nghiên cứu lý luận khá công phu, tập trung phân tích một cách toàn diện, có hệ thống, nhằm khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại hiện nay mà còn là một công trình nghiên cứu mang tính chiến đấu với những luận điểm phản bác, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.
  Cuốn sách gồm bốn phần:
  Phần thứ nhất: Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao trí tuệ của loài người.
  Phần thứ hai: Từ chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin.
  Phần thứ ba: Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học thuyết về sự phát triển, học thuyết của sự phát triển.
  Phần thứ tư: Chủ nghĩa Mác - Lênin với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
  • Chủ Nghĩa Mác-Lênin Học Thuyết Về Sự Phát Triển Và Sáng Tạo Không Ngừng
  • NXB Chính Trị 2010
  • Trần Nhâm
  • 536 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5648
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page