Chủ Nghĩa Mác-Lênin - Phương Pháp Luận Của Sự Phê Phán Và Phát Triển Hiện Nay - Hồ Bá Thâm

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Aug 9, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm có 5 phần, với các nội dung chính như sau:
  Mở đầu, trình bày một số tình hình, yêu cầu tư tưởng và phương pháp luận về đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận ở nước ta hiện nay.
  Phần thứ nhất, trình bày về vấn đề nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin, làm sáng tỏ nguồn gốc mới đương đại của học thuyết này và những vấn đề của thời đại.
  Phần thứ hai, làm rõ yêu cầu và những vấn đề cần phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin ngày nay.
  Phần thứ ba, phê phán những nhận thức không đúng hoặc xuyên tạc về nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin
  Thay kết luận, nêu lên yêu cầu cần hiểu đúng và kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là để phát triển trí tuệ và nhân tâm Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Chủ Nghĩa Mác-Lênin - Phương Pháp Luận Của Sự Phê Phán Và Phát Triển Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Hồ Bá Thâm
  • Số trang: 592
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...su-phe-phan-va-phat-trien-hien-nay-72803.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page