Chủ Nghĩa Mác - Lenin Và Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2002) - Đặng Hữu Toàn

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Oct 12, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-12_14-41-53.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, là mốc son lịch sự đánh dấu thời kỳ phát triển mới của cách mạng nước ta, thời kỳ phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, van minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • Chủ Nghĩa Mác - Lenin Và Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Đặng Hữu Toàn
  • 579 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3457
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page