Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước (NXB Chính Trị 2019) - Trần Thị Hương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jul 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-21_0-20-57.png
  Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đang soi sáng trực tiếp cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc cải cách hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, những tư tưởng về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin thể hiện rải rác qua các tác phẩm, các bài nói, bài viết của các ông, vì vậy cần phải được nghiên cứu khái quát thành những luận điểm chủ yếu để chúng ta tiếp thu, vận dụng nhằm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  • Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 2019
  • Trần Thị Hương
  • 326 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6409
  https://drive.google.com/file/d/17l_R6O5xf0elq59B0rt07KBREw8U083D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 21, 2022

Share This Page