Chủ Nghĩa Mác-Lênin Với Vận Mệnh Và Tương Lai Của Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực - Nguyễn Ngọc Long

Discussion in 'Triết Lý Học' started by admin, Sep 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-18_17-16-50.png
  Hơn 150 năm trôi qua kể từ khi chủ nghĩa Mác ra đời, lịch sử nhân loại đã có nhiều thay đổi. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết trở thành một thực thể chính trị - xã hội, chủ nghĩa Mác từ một “bóng ma ám ảnh châu Âu” đã được hiện thực hóa trên thực tế, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự hình thành các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu đã tác động mạnh mẽ đến đến tiến trình phát triển của loài người, chỗ dựa cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng, xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. Những thắng lợi to lớn của chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi bộ mặt xã hội là một minh chứng hùng hồn, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết khoa học và cách mạng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động phong trào cộng sản quốc tế. Sự tan dã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trong những năm cuối thế kỷ XX là một tổn thất lớn lao của phong trào cách mạng thế giới, song không làm thay đổi tính chất của thời đại. Loài người “nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội” theo quy luật tiến hóa của lịch sử.
  • Chủ Nghĩa Mác-Lênin Với Vận Mệnh Và Tương Lai Của Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Ngọc Long
  • 532 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1273
  https://drive.google.com/file/d/18IywECyvwqPdkGJ14vtSSz4X52S_iuPA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 18, 2022

Share This Page