Chủ Nghĩa Mác Phương Tây-Trường Phái Frankfurt (NXB Tôn Giáo 2013) - Nguyễn Chí Hiếu, 265 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Jun 20, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trường phái Frankfurt là một trào lưu tư tưởng lớn ở phương Tây thế kỷ XX. Các đại biểu của trường phái này đã cô gắng phát triển chủ nghĩa Mác nhằm phê phán xã hội tư sản hiện đại (lý thuyết phê phán) và chỉ ra con đường khắc phục sự “nô lệ”, “tha hóa” của con người phương Tây hiện đại. Tư tưởng của trường phái này có ảnh hưởng rất sâu rộng ở phương Tầy, đặc biệt là ở Mỹ. Nó trở thành cơ sở nên tảng cương lĩnh cho toàn bộ phong trào cánh tả ở phương Tây. Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong điều kiện thực hiện bước chuyển lên xã hội hiện đại, hiện đại hóa xã hội đòi hỏi giới lý luận cần tiếp thu có chọn lọc, phê phán và cầu thị những thành công và thất bại của giới lý luận “mácxít” phương Tây trong thử nghiệm lĩnh hội và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện xã hội phương Tây hiện đại.
  • Chủ Nghĩa Mác Phương Tây-Trường Phái Frankfurt
  • NXB Tôn Giáo 2013
  • Nguyễn Chí Hiếu
  • 265 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7412
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page