Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp Ở Việt Nam Tập 1-Văn Hóa Và Chính Trị - Nguyễn Văn Trung, 304 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jun 5, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp Ở Việt Nam Tập 1-Văn Hóa Và Chính Trị
  NXB Nam Sơn 1963
  Nguyễn Văn Trung
  304 Trang

  Chế độ thực dân đã cáo chung ở Việt Nam và đang chấm dứt ở hầu hết các thuộc địa trên thế giới. Ngày nay, nhìn lại một đất nước bị ngoại bang thống trị, chúng ta có thể rút ra được một bài học lịch sử về những chế độ chính trị.
  Thực dân là một hành động xâm lăng và duy trì sự xâm lăng bằng bạo lực nhằm khai thác và chiếm đoạt những tài nguyên của các nước bị thuộc địa. Đó là một hình thức người bóc lột người, người đè nén người. Cho nên, chế độ thực dân là một chế độ vô nhân đạo, phi chính nghĩa,..."  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Lịch Sử
  -http://www.scribd.com/doc/145713877/DFHGGF

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 4, 2015

Share This Page