Chủ Nghĩa Tư Bản Hiện Đại Tập 1 (NXB Chính Trị 1995) - Lê Văn Sang, 204 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Oct 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhân dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Do vậy, tăng cường quan hệ với hệ thống kinh tế thế giới, tham gia phần công lao động và cạnh tranh quốc tế đang là đề tài quan trọng cần được làm sáng tỏ. Hiện nay, các nước tư bản phát triển vẫn đang giữ vị trí chi phối kinh tế thể giới. Trên phương diện chính trị thế giới cũng như kinh tế thế giới, chủ nghĩa tư bản hiện đại đang chiếm ưu thế. Chúng ta kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc tế như vậy nên việc hiểu thấu đáo về chủ nghĩa tư bản hiện đại là điều hết sức cần thiết.
  • Chủ Nghĩa Tư Bản Hiện Đại Tập 1-Khoa Học Công Nghệ Và Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 1995
  • Lê Văn Sang, Trần Quang Lâm, Đào Lê Minh
  • 204 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/282
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 11, 2019

Share This Page