Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam Hiện Nay-Những Quan Điểm Lý Luận Cơ Bản (NXB Chính Trị 2013) - Trần Thành

Discussion in 'Chính Trị Học' started by admin, Sep 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-20_22-31-21.png
  Những quan điểm lý luận của các nhà kinh điển, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã góp phần tạo nên hệ thống quan điểm lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những nhận thức ngày càng rõ hơn mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuốn sách Chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay - những quan điểm lý luận cơ bản gồm hai phần: Phần 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quan điểm lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phần 2: Hệ thống quan điểm lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay.
  • Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam Hiện Nay-Những Quan Điểm Lý Luận Cơ Bản
  • NXB Chính Trị 2013
  • Trần Thành
  • 300 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1457
  https://drive.google.com/file/d/10M_zH1lpCu0kyfxeMpsmFhZPlD2DpNeD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 8, 2022

Share This Page