Chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam (NXB Chính Trị 2018) - Ngô Đình Xây, 138 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Tham Khảo' started by Xnhi345, Sep 22, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-22_21-21-3.png
  Trong những năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng; Nhân dân ngày càng được nâng cao nhận thức chính trị, phát huy dân chủ, đa số Nhân dân có quyền và được bảo đảm các điều kiện cần thiết để tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
  Tuy nhiên, cùng với sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch, trong Đảng và trong xã hội hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chỉ ra là đã “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.
  • Chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2018
  • Ngô Đình Xây, Nguyễn Bá Dương
  • 138 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/chu-nghia-yeu-nuoc-viet-nam
  https://drive.google.com/file/d/1_joreUXWMBijbtuVbN684QqcTTxJ_YH2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 23, 2022

Share This Page