Chữ Nho Học Lấy Tập 1 (NXB Đông Tây 1942) - Dương Bá Trạc, 96 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Dec 5, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-5_20-41-36.png
  Chữ nho quan - hệ với ngôn-ngữ văn-tự nước ta thế nào ? Những người thuộc vào hãng tri-thức ở nước ta cần phải nghiên-cứu chữ nho là thế nào ? Lẽ ấy tưởng phàm ai đã để bụng muốn nói tiếng ta, viết văn ta cho đúng mà thường khổ vì không biết chữ nho thì không sao nói cho hành, viết cho trội được, và ai đã có chỉ muốn tìm-tòi điển-cố, quan-sát lễ tục của nước nhà, yêu mến văn-hóa cổ của đông-phương mình mà cũng thường khổ vì không biết chữ nho thì những hoài-bão mình đành là xếp bỏ cả, tất đều công-nhận như thể rồi. Công-nhận như thế tức là ai cũng lo học chữ nho.
  • Chữ Nho Học Lấy Tập 1
  • NXB Đông Tây 1942
  • Dương Bá Trạc
  • 96 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/B24D49EFCDCFBD6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page