Chữ Nôm Cơ Sở Và Nâng Cao (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Khuê, 173 Trang

Discussion in 'Hán Nôm Học' started by DerikBup, Apr 17, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Thư tịch Hán Nơm nói chung. tư liệu chữ Nôm nói riêng, là một phần rất quan trọng trong toàn bộ di sản văn hóa của dân tộc ta. Đó là những tư liệu quý báu về cổ văn, cổ ngữ, cổ sử, là vốn cũ của dân tộc mà ngày nay chúng ta có trách nhiệm giữ gìn bảo quản cho thật tốt, khai thác một cách khoa học. Để làm tốt công tác bảo quản và nhất là để có thể tham khảo, nghiên cứu tư liệu chữ Nôm, tất nhiên chúng ta phải đọc được thứ chữ này. Chữ Nôm là công cụ không thể thiếu của những nhà nghiên cứu văn bản Nôm, tìm hiểu mối tương quan giữa văn tự và ngôn ngữ lịch sử tiếng Việt căn cứ vào cách viết thứ chữ này qua các thời kỳ, và các nhà sử học muốn tìm đến tư liệu chữ Nôm như một nguồn sử liệu để tìm hiểu quá khứ dân tộc. Việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu chữ Nôm không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về khoa học, mà còn thể hiện sự kế thừa có chọn lọc trong tinh thần lấy xưa phục vụ nay, và thái độ trân trọng đối với những giá trị di sản văn hóa dân tộc.
  • Chữ Nôm Cơ Sở Và Nâng Cao
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Nguyễn Khuê
  • 173 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/7136
  https://drive.google.com/file/d/1zDdpsTdif7Hfxr3Gwu2To5ClHihirHW_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 12, 2023

Share This Page