Chữ Quốc Ngữ 130 Năm Thăng Trầm (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013) - Trần Nhật Vy, 260 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by thuongle16232@, Nov 28, 2020.

 1. [​IMG]
  Như ta đã biết, báo chí và văn học miền Nam đã có từ lúc chữ quốc ngữ mới định hình. Tuy nhiên, những tác phẩm, tác giả thuở ban đầu ấy đã bị khuất lấp trong định kiến "miền Nam không có văn học", vì thế công sức của lớp người đi trước ít được người sau biết tới. Do đó, khi viết tập sách này, tác giả hy vọng có thể "tìm lại công bằng" cho văn học Nam kỳ thời kỳ đầu, từ năm 1865 đến thập niên đầu thế kỷ XX. Nhà báo Trần Nhật Vy đã dành nhiều thời gian, công sức để sưu tầm, nghiên cứu về sự ra đời của chữ quốc ngữ với nguồn tư liệu dồi dào và ghi nhận báo chí, văn học miền Nam phát triển qua bao thăng trầm, sóng gió như thế nào. Chính quyền thực dân Pháp đã buộc người Việt ở Nam kỳ "phải dùng chữ quốc ngữ" từ năm nào? Đọc Chữ quốc ngữ 130 năm thăng trầm,
  • Chữ Quốc Ngữ 130 Năm Thăng Trầm
  • NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013
  • Trần Nhật Vy,
  • 261 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242073
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 24, 2021

Share This Page