Chủ Thuyết Cách Mạng Và Phát Triển Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Đức Bình, 660 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Aug 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-3_10-18-20.png
  Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn 80 năm qua, và mãi mãi từ nay về sau. Nội dung cốt lõi của chủ thuyết và đường hướng thực hiện chủ thuyết vừa được Đại hội Đảng lần thứ XI quán triệt, bổ sung và phát triển cương lĩnh chính trị mới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Báo cáo chính trị của Đại hội.
  • Chủ Thuyết Cách Mạng Và Phát Triển Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Đức Bình
  • 660 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4619
  https://drive.google.com/file/d/1urO8lLrUhqlbkxzI5B0xf92XKVNGVFgm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 3, 2022

Share This Page