Chùa Hà Nội (NXB Văn Hóa Thông Tin 1997) - Nguyễn Thế Long, 323 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by bhanh8, May 27, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phật giáo từ khi dược truyền vào Việt Nam hôi dâu công nguyên dã hòa nhập vói tín ngưỏng bàn dịa và có sức sống mạnh mẽ. Đã có thòi kì Phật giáo là quốc giáo và quốc học. Phật giáo dã uỏp phân củng cố ý thúc tụ chù dộc lập dân tộc troniỉ thòi kỳ dàu và góp phàn xây dựng nền văn hóa Việt Nam trưóc và cùng vói Nho giáo trong hãng chục thê ki qua. Chùa là noi thi) Phật dã có ò khắp làniỉ quê Việt Nam từ mấy ngàn năm nay là hình ành dã in sâu trong tâm thúc cùa mỏi nguôi dân Việt nam.
  Lên chùa lé Phật hay vãng cảnh vào các neày lé, ngày rằm. mông một là sinh hoạt tinh thân cùa vãn hóa Việt Nam, dã duọc dông dào các tàng Idp nhân dân dón nhận. Cuốn sách này sẽ giúp hạn dọc nhửng hiểu biét so lưọc về Phật giáo, quá trình phát triển ỏ nuóc ta và ò kinh dô Thăng Long, nội dung triết li vói các thiên phái, các lé và quan niệm Phật giáo của dân gian. Bên cạnh dó, cuốn sách củng uiúp hiểu biết tồng quát vè kiến trúc cùa các ngôi chùa, giá trị mi thuật của các pho tưọng Phật. Nới tóm lại cuốn sách giúp bạn hiểu biết cái Chân, cái Thiện, cái Mĩ của Phật giáo và các ngôi chùa Việt Nam.
  • Chùa Hà Nội
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 1997
  • Nguyễn Thế Long, Phạm Mai Hùng
  • 323 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=3328
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page