Chứng Đạo Chăm Sóc - Davit Tấn Mai , 174 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by theringxxx, Jan 26, 2014.

 1. theringxxx

  theringxxx Member

  Nội Dung:
  1. Theo gương Chúa Cha àYêu thương những linh hồn hư mất. Giăng 3:16 & Ma-thi-ơ 18:10-14
  2. Theo gương Chúa Jê-su à Rao giảng tin lành cho người hư mất. Lu-ca 4:17-21 & 19:6-10
  3. Thi hành đại mạng lệnh. à Tất cả mọi người. Ma-thi-ơ 28:19-20 & Mác 16:151
  . Imitate God the Father àLove the lost souls. John 3:16 & Matthew 18:10-142.
  Imitate Christ Jesus à Preaching the Gospel to the lost. Luke 4:17-21 & 19:63. Fulfill the Great Commission à This is for every believer. Matthew 28:19-20 & Mark 16:15

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page