Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Dân Số Sức Khỏe Sinh Sản 5 (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Thiện Trưởng

Discussion in 'Xã Hội Học' started by DerikBup, May 13, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Mục tiêu tổng quát của Chiến lược DS và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 là nhằm nâng cao chất lượng DS, cải thiện tình trạng SKSS, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu DS và phân bố DS, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định tầm quan trọng của công tác DS và SKSS, Chiến lược đã vạch ra những nhóm mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu tốc độ tăng DS ở mức khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức khoảng 1% vào năm 2020; chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình cao của thế giới vào năm 2020; nâng cao sức khỏe, giảm bệnh, tật và tử vong ở trẻ em, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe trẻ em giữa các vùng miền; nâng cao sức khỏe bà mẹ, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe bà mẹ giữa các vùng miền; giảm tỷ lệ phá thai, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn; cải thiện SKSS của người chưa thành niên và thành niên... Để thực hiện tốt những mục tiêu đưa ra, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác DS, chăm sóc SKSS; hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác này ở các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, đảm bảo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về DS, chăm sóc SKSS, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đồng thời tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về DS, SKSS, đặc biệt là chính sách, pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
  • Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Dân Số Sức Khỏe Sinh Sản 5
  • NXB Y Học 2003
  • Nguyễn Thiện Trưởng
  • 103 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239408
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 13, 2021

Share This Page