Chương Trình Sơ Cấp Lý Luận Chính Trị (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Tiến Hoàng, 375 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jan 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-26_17-50-14.png
  Trong những năm qua, chương trình giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở có bước đổi mới. Theo Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, đề cương bài giảng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Hiện nay tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đang thực hiện 5 loại chương trình (với 20 chương trình) đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và hướng dẫn thực hiện; nội dung chương trình từng bước được đổi mới và cập nhật theo tinh thần Đại hội XI của Đảng và phù hợp với thực tiễn đất nước giai đoạn hiện nay.
  • Chương Trình Sơ Cấp Lý Luận Chính Trị
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Tiến Hoàng
  • 375 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/tri-59784.html
  https://drive.google.com/file/d/1y_ouwP82LeLar5DixBGOeoiSapAwnYnI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2022

Share This Page