Chuyên Đề Luyện Thi Vào Đại Học Khảo Sát Hàm Số - Trần Văn Hạo, 342 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Aug 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phần I. Kiến thức cơ bản - Ví dụ áp dụng
  Chương 1: Hàm số
  Chương 2 : Đạo hàm và ứng dụng
  Chương 3 : Khảo sát hàm số - Phương pháp tổng quát
  Chương 4 : Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số
  Phần II. Ôn tập - Hướng dẫn giải- Đáp số

  eBook có trong tuyển tập DVD Toán Học

   
  Last edited: Dec 15, 2013

Share This Page