Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Nông Nghiệp (NXB Khoa Học Xã Hội 2002) - Trương Thị Minh Sâm, 165 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 15, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-27_20-17-38.png
  Công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn là khuynh hướng phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp thì điều đó phải trở thành xu thế tất yếu; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. TP. Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có lợi thế là nằm giữa một vành đai nông nghiệp nông thôn các huyện ngoại thành như : Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ Đức, Cần Giờ và Củ Chi. Điều đó đòi hỏi trong quá trình phát triển nền kinh tế thành phổ phải quan tâm đặc biệt đến khu vực chiếm vị trí quan trong này, để kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành và các ngành kinh tế khác có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau.
  • Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Nông Nghiệp
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2002
  • Trương Thị Minh Sâm
  • 165 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/777
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 27, 2021

Share This Page