Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước (NXB Lao Động Xã Hội 2002) - Lê Chi Mai

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by DerikBup, Apr 18, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước Vấn Đề Và Giải Pháp này được biên soạn nhằm mục đích góp phần làm rõ những căn cứ lý luận thực tiễn cho việc chuyển giao các dịch vụ công ở nước ta và nhằm mục đích chủ yếu: - Đưa ra những căn cứ lý luận và quan điểm cơ bản về chuyển giao dịch vụ công. - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chuyển giao việc cung ứng các dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước và việc quản lý nhà nước đối với những cơ sở này, cụ thể trên ba lĩnh vực: giáo dục, y tế, giao thông công cộng. - Đề xuất những giải pháp cụ thể về hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước.
  • Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước
  • NXB Lao Động Xã Hội 2002
  • Lê Chi Mai
  • 187 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=107719
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 18, 2021

Share This Page