Cơ Cấu Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Thời Thuộc Địa 1858-1945 - Nguyễn Văn Khánh, 206 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 15, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong suốt chiều dài lịch sử của từng dân tộc và của cả nhân loại, dù ở thời đại nào tầng lớp trí thức cũng luôn luôn đại diện cho trí tuệ đương thời, được coi là người "xung kích "cho sự tiến bộ của xãhội. Vì vậy cả trong lý luận và thực tiễn, vấn đề trí thức đ• thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà chính trị và khoa học. Khi nghiên cứu về cơ cấu xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp, người ta thường đề cập đến sự hình thành và đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp tiểu tư sản hay tư sản. Nhưng ở các nước thuộc địa, phụ thuộc như Việt Nam - nơi giai cấp công nhân kém phát triển, tiểu tư sản và tư sản non yếu, trình độ dân trí thấp thì trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng.
  • Cơ Cấu Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Thời Thuộc Địa 1858-1945
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1999
  • Nguyễn Văn Khánh
  • 206 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/799
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2019

Share This Page