Cơ Cấu Ngữ Pháp Tiếng Việt (NXB Giáo Dục 2008) - V. S. Panfilov, 481 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by nhandang123, Jun 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học.
  • Cơ Cấu Ngữ Pháp Tiếng Việt
  • NXB Giáo Dục 2008
  • V. S. Panfilov
  • Dịch: Nguyễn Thủy Minh
  • 481 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1814
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 28, 2020

Share This Page