Cơ Cấu Xã Hội, Phân Tầng Xã Hội Trong Điều Kiện Đổi Mới Ở Việt Nam - Lê Hữu Nghĩa, 341 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jul 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách đã làm rõ những vấn đề lý luận – thực tiễn về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới hiện nay; phân tích thực trạng cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của nước ta; phân tích nguyên nhân của những biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội; tác động tích cực và tiêu cực của những biến đổi đó đối với công cuộc đổi mới đất nước đến năm 2020; dự báo xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, những vấn đề nảy sinh cần định hướng, thúc đẩy và hạn chế; đề xuất giải pháp định hướng cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội đến năm 2020 nhằm tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.
  Cuốn sách gồm có ba chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội
  Chương II: Thực trạng cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay
  Chương III: Yếu tố tác động, xu hướng biến đổi và giải pháp định hướng cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam trong điều kiện đổi mới.
  • Cơ Cấu Xã Hội Phân Tầng Xã Hội Trong Điều Kiện Đổi Mới Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2012
  • Lê Hữu Nghĩa, Lê Ngọc Hùng
  • 341 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6434
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page