Cơ Cấu Xã Hội Trong Quá Trình Phát Triển Của Lịch Sử Việt Nam - Nguyễn Quang Ngọc, 313 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by lthuong2947, Dec 24, 2020.

 1. lthuong2947

  lthuong2947 New Member

  upload_2023-11-9_16-48-55.png
  Cơ cấu xã hội là một khái niệm rộng không chỉ liên quan tới hành vi xã hội mà còn là mối tương tác giữa các yếu tố khác nhau của hệ thống xã hội. Cơ cấu xã hội cũng bao gồm cả các thiết chế gia đình, dòng họ, tôn giáo, kinh tế, chính trị, văn hóa, hệ thống chuẩn mực giá trị, cũng như hệ thống các vị trí, vai trò xã hội, v.v... Xã hội là một tổ chức phức tạp, đa dạng của các mối liên hệ cá nhân, tổ chức xã hội và xã hội. Cơ cấu xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với các quan hệ xã hội. Cơ cấu xã hội là nội dung có tính chất bản thể luận của các quan hệ xã hội, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của các quan hệ xã hội.
  • Cơ Cấu Xã Hội Trong Quá Trình Phát Triển Của Lịch Sử Việt Nam
  • NXB Chính Trị 1998
  • Nguyễn Quang Ngọc
  • 313 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1_8DeEqDK0wstwdWI3Oek8MOvzXmFMC_c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 9, 2023

Share This Page