Cơ Chế, Chính Sách Tài Chính Với Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều quy định cụ thể về: thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đề án đào tạo, bồi dưỡng và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức… Để giúp các đơn vị, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức cập nhật kịp thời các văn bản có liên quan, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Cơ chế, chính sách tài chính với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.
  • Cơ Chế, Chính Sách Tài Chính Với Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 459 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=chinh+sach+tai+chinh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page