Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-13_22-32-31.png
  Việc tổ chức, hoạt động và kiểm soát quyền lực nhà nước không ngừng được hoàn thiện trong Hiến pháp và pháp luật tạo ra một cơ chế pháp lý hữu hiệu bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước.
  Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, thông qua việc kiểm soát quyền lực nhà nước sẽ đảm bảo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013.
  Cuốn sách Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Minh Đoan được biên soạn nhằm góp phần phát triển, hoàn thiện lý luận và thực tiễn về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
  • Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2018
  • Nguyễn Minh Đoan
  • 353 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8290
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page