Cơ Học Đất Ứng Dụng (NXB Xây Dựng 2010) - Phan Trường Phiệt, 570 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, May 6, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Do đặc điểm phát triển lịch sử, môn cơ học đất và nền móng nước ta chịu lần lượt ảnh hưởng của hai trường phái lớn của thế giới là: trường phái Xô Viết và trường phái Âu - Mỹ, nên trong cuốn sách này tác giả đã định hướng rõ ràng: kế thừa có chọn lọc các thành tựu đã được trong mấy chục năm xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa và hiện đại hoá theo một logic hợp lý trên kho tàng kiến thức thế giới đương đại. Cuốn sách gồm 3 phần, 15 chương:
  Chương 1: Đặc tính của đất và phân loại đất.
  Chương 2: Tính thấm nước của đất.
  Chương 3: Đặc tính nén chặt và biến dạng của đất.
  Chương 4: Độ bền chống cắt của đất.
  Chương 5: Sự phá hoại nền đất.
  Chương 6: Sự phá hoại mái đất và tải trọng giới hạn của nền dốc.
  Chương 7: Nền đất không đồng chất.
  Chương 8: Phương pháp thực nghiệm về sự phá hoại khối đất.
  Chương 9: Dòng nước ngầm và tác dụng của nó đến sự ổn định của khối đất.
  Chương 10: Các thành phần lún của nền đất.
  Chương 11: Những quy định về tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn.
  Chương 12: Nguyên tắc tính toán ổn định của nền công trình và mái đất
  Chương 13: Tải trọng cho phép và kích thước móng công trình
  Chương 14: Tính toán công trình không chịu lực ngang thường xuyên
  Chương 15: Tính toán công trình chịu lực ngang thường xuyên theo trạng thái giới hạn.
  • Cơ Học Đất Ứng Dụng Và Tính Toán Công Trình Trên Nền Đất Theo Trạng Thái Giới Hạn
  • NXB Xây Dựng 2010
  • Phan Trường Phiệt
  • 570 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://mega.nz/#!csYBEDwR!jZGbryEAcOYtJvmsMYZUB-zvYNYgjTAuVB5nn8QVI6A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 10, 2019

Share This Page