Cổ Luật Việt Nam Và Tư Pháp Sử Quyển I Tập 1 (NXB Sài Gòn 1973) - Vũ Văn Mẫu, 230 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jan 30, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Chủ quyền pháp lý của nước ta đã trải qua nhiều thử thách, cam go trong lịch sử. Sau thời kỳ tự chủ, nước ta đã chịu sự đô hộ của Trung Hoa hơn 1000 năm, và sau thời kỳ độc lập, lại chịu nền bảo hộ của Pháp non một thế kỷ. Mỗi khi nền độc lập chính trị không còn, thì nền độc lập pháp lý cũng tan rã với chính sách đồng hóa của thực dân. Ngày nay, nước ta đã phục hồi độc lập và chủ quyền lập pháp. Quốc Hội Việt-Nam có thẩm quyền làm luật. Tuy nhiên, làm luật theo tinh thần nào?
  Luật pháp của mỗi quốc gia không những phải phản chiếu trung thực tất cả các điều kiện xã hội hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là các điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa v.v... mà còn phải phù hợp với tinh thần và truyền thống dân tộc. Đã đành rằng các điều kiện xã hội thay đổi tùy theo thời gian, song dân-tộc tính và truyền-thống pháp-lý của dân tộc là những yếu tố trường-cửu mà chỉ có sự nghiên cứu cổ luật mới cho ta nhận xét thấu đáo."

  • Cổ Luật Việt Nam Và Tư Pháp Sử Quyển I Tập 1
  • NXB Sài Gòn 1973
  • Vũ Văn Mẫu
  • 230 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/open?id=0B8TIqrl-mVeeRWtRSHgxX0xneWc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 3, 2018

Share This Page