Cổ Lũy Trong Luồng Văn Hóa Biển Việt Nam (NXB Thanh Niên 2012) - Cao Chư, 249 Trang

Discussion in 'Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam' started by YenHong, Jan 14, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Trong công trình Các dạng thức văn hóa Việt Nam, tôi đã phân chia các dạng thức văn hóa của con người thành bốn nhóm, trong đó, văn hóa biển thuộc nhóm văn hóa sinh thái (Ecological Culture), cũng giống như văn hóa thung lũng, văn hóa rẻo cao, văn hóa cao nguyên, văn hóa thảo nguyên... Có thể quan niệm văn hóa sinh thái là thứ văn hóa sản sinh ra trong quátrình con người thích ứng với môi trường sống, từ đó hình thành nên những tri thức, những hành vi, ứng xử,những tập tục, nghi lễ, thói quen... tương thích với môi trường sinh thái ấy. Tất cả những cái đó nhằm đảm bảo cho sinh tồn và sự đáp trả của con người trước những thách thức của môi trường sống.
  • Cổ Lũy Trong Luồng Văn Hóa Biển Việt Nam
  • NXB Thanh Niên 2012
  • Cao Chư
  • 249 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=240262
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 14, 2021

Share This Page