Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp Nhà Nước-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn - Lê Hồng Hạnh, 299 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-3_15-9-9.png
  Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một biện pháp hữu hiệu được tiến hành phổ biến ở nhiều nền kinh tế trên thế giới. Ngay cả những quốc gia có nền kinh tế phát triển phương thức quản lý doanh nghiệp tiên tiến như: Anh, Pháp, Mỹ cũng phải áp dụng. Ở nước ta, cổ phần hoá là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một giải pháp quan trọng tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: "Thực hiện tốt chủ trương cổ phần hoá và đa dạng hoá sở Hữu đối với những doanh nghiệp không cần nắm giữ 100% vốn...".
  • Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp Nhà Nước-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2004
  • Lê Hồng Hạnh
  • 299 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=9340
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page