Cơ Sở Bảo Tàng Học Trung Quốc (NXB Thế Giới 2008) - Vương Hoằng Quân, 787 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by YenHong, Dec 7, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa vẻ kinh tế, quốc tế hóa về văn hóa hiện nay, các bảo tàng ngày càng khẳng định vai trò vô cùng quan trọng là công cụ đắc lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích và sự phát triển của các dân tộc, quốc gia trên th ế giới. Việc Luật Di sản văn hóa được ban hành, đặc biệt, từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, đã mở ra cơ hội phát triển thuận lợi cho các bảo tàng Việt Nam.
  • Cơ Sở Bảo Tàng Học Trung Quốc
  • NXB Thế Giới 2008
  • Vương Hoằng Quân
  • Dịch: Nguyễn Duy Chiếm, Nguyễn Thị Hường
  • 791 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88362
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page