Cơ Sở Bảo Tàng (NXB Hà Nội 2000) - Timothy Ambrose, 628 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by gges33Df, May 6, 2021.

 1. gges33Df

  gges33Df Member

  [​IMG]
  “Bảo tàng học là những nghiên cứu về lịch sử và bối cảnh của bảo tàng, về vai trò của bảo tàng trong xã hội, về công tác nghiên cứu, bảo quản, giáo dục, và tổ chức của bảo tàng, về quan hệ giữa bảo tàng với môi trường tự nhiên cũng như về phân loại bảo tàng” (Hội đồng Quốc tế các bảo tàng – ICOM, 2004). Theo định nghĩa của Viện Smithsonian (Mỹ), “nghiên cứu bảo tàng (Museum study), đôi khi được gọi là bảo tàng học (Museology) là lĩnh vực bao gồm những ý tưởng và các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp bảo tàng, từ những kỹ năng thực hành cần thiết để vận hành một bảo tàng đến lý thuyết về vai trò xã hội của bảo tàng”
  • Cơ Sở Bảo Tàng
  • NXB Hà Nội 2000
  • Timothy Ambrose
  • Dịch: Lê Thị Thúy Hoàn
  • 628 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=238228
  https://drive.google.com/file/d/1V8sU5DJ39O37psnY_0zGHt5RyXbcUsh1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 13, 2022

Share This Page