Cơ Sở Di Truyền Tính Chống Chịu Đối Với Thiệt Hại Do Môi Trường Của Cây Lúa - Bùi Chí Bửu, 225 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Trồng Lúa' started by duongth9211, Dec 26, 2015.

 1. duongth9211

  duongth9211 New Member

  [​IMG]
  Chủ yếu tập trung các vấn đề chính trên cây lúa, bao gồm: tính chống chịu khô hạn, tính chống chịu mặn, tính chống chịu ngập hoàn toàn, tính chống chịu độ độc nhôm, tính chống chịu thiếu lân, tính chống chịu độc sắt và tính chống chịu lạnh. Nội dung cuốn sách "Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa Phần 1" gồm nội dung của chương 1 đến hết chương 4, giới thiệu tổng quát ứng dụng công nghệ sinh học chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường, cơ sở di truyền tính chống chịu mặn, cơ sở di truyền tính chống chịu khô hạn và cơ sở di truyền tính chống chịu ngập úng.
  • Cơ Sở Di Truyền Tính Chống Chịu Đối Với Thiệt Hại Do Môi Trường Của Cây Lúa
  • Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang
  • NXB Nông Nghiệp 2003
  • 225 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/co-so-4638.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 1, 2020

Share This Page