Cơ Sở Di Truyền Tính Kháng Sâu Bệnh Hại Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Chí Bửu, 282 Trang

Discussion in 'Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, May 28, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần 1 : Nguyên tắc cơ bản
  I. Tương tác giữa ký sinh và ký chủ trong bệnh cây trên cơ sở sinh học phân tử
  II. Chức năng và cấu trúc của gen kháng
  III. Phản ứng của gen và tính kháng số lượng
  IV. Di truyền của pathogen trong quá trình tấn công cây chủ
  V. Chiến lược tổng hợp để có tính kháng bền vững
  Phần 2 : Nghiên cứu chuyên đề
  Chọn giống lúa kháng rầy nâu có gen Bph-10 nhờ market phân tử
  Chọn giống lúa có gen kháng bệnh đạo ôn nhờ Marker phân tử
  Chọn giống lúa có gen kháng bệnh bạc lá nhờ marker phân tử
  Tospovirus và ứng dụng sinh học phân tử trong bảo vệ thực vật
  • Tên sách: Cơ Sở Di Truyền Tính Kháng Sâu Bệnh Hại Cây Trồng
  • NXB Nông Nghiệp 2002
  • Tác giả: Bùi Chí Bửu
  • 282 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/2447/2600/4/2094/0/0/
   
  Last edited by a moderator: May 30, 2018

Share This Page