Cơ Sở Lý Thuyết Hoá Học (Đại học Đà Nẵng 2008) - Lê Minh Đức, 43 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by quanh.bv, Oct 14, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cơ Sở Lý Thuyết Hoá Học
  Đại học Đà Nẵng 2008
  Lê Minh Đức
  43 Trang
  Sơ lược:
  Chương 1: Cơ sở hoá lượng tử
  1.1. Giới thiệu chung
  1.2. Mô hình nguyên tử Rutherford
  1.3. Hàm sóng, phuơng trình sóng Schrödinger
  1.4. Toán tử trong cơ học lượng tử
  Chương 2: Cấu trúc electron nguyên tử
  2.1. Nguyên tử H và ion giống H
  2.2. Nguyên tử nhiều electron
  Chương 3: Cấu tạo phân tử - liên kết hoá học
  3.1. Khảo sát liên kết CHT trên cơ sở lượng tử
  3.2. Phương pháp liên kết hoá trị
  3.3. Phương pháp orbital phân tử (MO)
  Chương 4: Đối xứng
  4.1. Khái niệm
  4.2. Các phép đối xứng cơ bản
  Chương 5: Mô phỏng cấu trúc phân tử
  5.1. Giới thiệu phần mềm Gaussian
  5.2. Nhập lệnh và chạy chương trình
  5.3. Phân tích kết quả

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page