Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học Phần Bài Tập (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Lê Mậu Quyền, 228 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Jul 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học Phần Bài Tập
  Pgs. Ts. Lê Mậu Quyền
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005
  228 Trang

  Cuốn sách này được viết dựa theo chương trình đã được Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua để dùng cho sinh viên học ở giai đoạn một của các trường đại học kĩ thuật. Phần lí thuyết của chương trình này đã được viết và xuất bản thành hai tập : Tập một ''Cấu Tạo Chất''do PGS Nguyễn Đình Chi viết, tập hai ''Nhiệt động hoá học, động hoá học, điện hoá học''do PGS Nguyễn Hạnh viết. Nội dung cuốn bài tập này được chia làm 12 chương . Đầu mỗi chương là phần tóm tắt lí thuyết . Nó được viết dưới dạng trả lời các câu hỏi ở cuối chương. Cuối mỗi chương là các đầu đề câu hỏi và bài tập.''Phần giải các bài tập được để ở cuối cuốn sách''.
  Sách gồm các chương cụ thể sau:
  Chương 1:Cấu tạo nguyên tử
  Chương 2:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  Chương 3: Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử
  Chương 4: Nhiệt hoá học
  Chương 5: Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình
  Chương 6:Cân bằng hoá học
  Chương 7:Qui tắc pha Gibbs
  Chương 8: Dung Dịch
  Chương 9: Dung Dịch chất điện li
  Chương 10: Động hoá học
  Chương 11:Các quá trình Điện Hoá
  Chương 12:Hiện tượng bề mặt-Dung Dịch Keo

  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học

  http://4shared.com/file/7UT8zckH/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 10, 2014

Share This Page