Cơ sở tự động học - Phạm Văn Tấn

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo trình có thể dùng để tham khảo cho SV các ngành Điện tử, Điện Công Nghiệp, Điều khiển tự động thuộc các trường Đại học và Cao Đẳng kỹ thuật. Kiến thức cần thiết: Toán thuật trong Vật lý, Vật lý đại cương. Nội dung giáo trình
  Nội dung gồm bảy chương:
  Chương 1: Nhập môn
  Chương 2: Hàm chuyển và sơ đồ khối của hệ thống
  Chương 3: Đồ hình truyền tín hiệu
  Chương 4: Trạng thái của hệ thống
  Chương 5: Mô hình hóa các hệ thống vật lý
  Chương 6: Tính ổn định của hệ thống
  Chương 7: Phương pháp quỹ tích nghiệm số
  Phụ lục
  email góp ý xây dựng giáo trình: pvtan@cit.ctu.edu.vn
  eBook có trong tuyển tập DVD Vật Lý

   

Share This Page