Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam (NXB Trẻ 1999) - Lê Văn Chưởng, 295 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by DerikBup, Apr 17, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Những năm gần đây, nhận thức về vai trò của văn hóa của nước ta được nâng lên đúng với giá trị đích thực của nó. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương khóa VII đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất ttrong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Nó vừa là một động lực thúc đẩy vừa là một mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta.
  • Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Trẻ 1999
  • Lê Văn Chưởng
  • 295 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=83631
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2021

Share This Page