Có Thượng Đế Hay Không Và Thượng Đế Đang Ở Đâu (Ấn Bản 2005) - Dã Trung Tử, 36 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Có Thượng Đế Hay Không Và Thượng Đế Đang Ở Đâu
  Ấn Bản 2005
  Dã Trung Tử
  36 Trang
  Trước khi đi vào đề tài này chúng ta cần có một tín niệm tiên quyết rằng “Thượng Đế là Đấng tự hữu và hằng hữu”. Vì trong Tam kỳ Phổ độ Thượng Đế đã khải thị rằng: “Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới thì khí Hư vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái cực… Thầy phân Thái cực ra Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sanh Tứ tượng. Tứ tượng biến Bát quái, Bát quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn khôn Thế giới”.
  Câu nầy có nghĩa là Thượng Đế từ Hư vô chi khí mà có. Ngôi của Ngài là một khối Thái cực, Ngài mới phân Thái cực ra Lưỡng nghi (Âm Dương), Âm Dương sinh Tứ tượng (Thái dương, Thiếu âm, Thái âm Thiếu dương), Tứ tượng sinh Bát quái, tức là Tám hiện tượng đó là: Càn: Trời, Khôn: Đất, Chấn: Sấm chớp, Tốn: Gió, Khảm: Nước, Ly: Lữa, Cấn: núi, Đoài: ao đầm. Từ Tám hiện tượng nầy vận chuyển mà biến hoá vô cùng mới tạo lập ra vũ trụ và vạn hữu chũng sinh.
  Đây là một vấn đề vô cùng lớn lao và mắc mỏ, nằm trong phạm trù Vũ trụ quan của triết học Đông phương… Từ xưa đến nay nhiều Giáo chủ nhiều Triết gia đã bànluận giải đáp, nhưng vẫn còn là vấn đề bí ẩn bất tận. Nên nếu chúng ta chấp nhận những tín niệm tiên quyết nêu trên đây, thì mới có thể cùng nhau tìm hiểu đề tài nầy.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page