Cơ Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Ngô Kiều Nhi, 486 Trang

Discussion in 'Đại Học Bách Khoa TP.HCM' started by admin, Jun 7, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1 ĐỘNG HỌC
  Chương 2 CÁC CƠ CẤU THÔNG DỤNG
  Chương 3 ĐỘNG LỰC HỌC
  Chương 4 PHẢN LỰC LIÊN KẾT
  Chương 5 CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ CỦA CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG
  Chương 6 CÁC CHỈ TIÊU BỀN
  Chương 7 TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT CÁC ĐIỂM CỦA THANH
  Chương 8 BIẾN DẠNG CỦA THANH
  Chương 9 TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA THANH
  Chương 10 TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
  Chương 11 TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
  Chương 12 TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
  Chương 13 TRỤC - Ổ ĐỠ
  • Cơ Ứng Dụng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Ngô Kiều Nhi, Trương Tích Thiện
  • 486 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/handle/123456789/4681
   
  Last edited: Jul 11, 2019

Share This Page