Cội Nguồn Truyền Thừa Và Phương Pháp Tu Trì Của Thiền Tông - Nguyệt Khê Thiền Sư, 85 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cội Nguồn Truyền Thừa Và Phương Pháp Tu Trì Của Thiền Tông
  NXB Tôn Giáo 1991
  Nguyệt Khê Thiền Sư
  Dịch: Thích Duy Lực
  85 Trang
  Quyển sách này rất có giá trị đối với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người biên soạn (Người biên soạn đây chỉ là người sưu tập để xuất bản) xen vào nên làm giảm giá trị quyển sách. Người biên soạn hình như không có tham thiền, đối với Phật pháp cũng chưa được thông thạo, chỉ đem những tác phẩm của Ngài Nguyệt Khê gom lại thành quyển sách này, trong đó lại thêm vào những lời của người giáo môn và ý kiến của tự mình, nghịch với ý chí của Ngài Nguyệt Khê mà chẳng tự biết, mà người biên soạn chỉ biết giữ bản quyền – không cho người khác in lại, đối với văn tự trong sách, do người sắp chữ sắp lộn, có rất nhiều chỗ lời sai chữ trật cũng vẫn để y nguyên mà không dò lại và sửa cho kỹ. Chúng tôi vì muốn giữ đúng ý chí của Ngài Nguyệt Khê mà chẳng di hại cho người đọc nên lược bỏ phần nghịch với ý chí của tác giả và giảm bớt những lời trùng nhau. Nguyệt Khê Thiền sư đã tịch năm 1965, sách này được in vào năm 1971. Cuối quyển sách này có một bài đề mục là Nguyệt Khê Pháp Sư Cao Ngọa Xứ Bi Văn (tiểu sử), soạn năm 1971, trong đó không đề cập đến sự viên tịch của Ngài Nguyệt Khê, nên chúng tôi dịch thêm tiểu sử của Ngài do Mục sư Vương Cảnh Khánh soạn. Dù chúng tôi giữ thái độ thận trọng trong việc phiên dịch quyển sách này, nhưng vẫn có thể còn nhiều chỗ sơ sót, xin độc giả hoan hỷ chỉ giáo cho.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page