Combo Ebook NXB Bảo Tồn - Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc 1930

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by kethutinh9xx68, Dec 9, 2020.

 1. kethutinh9xx68

  kethutinh9xx68 New Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Bảo Tồn
  Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc 1930
  5 Quyển | PDF-SCAN
  -----------​
  Gia Long tẩu quốc (chữ Hán: 嘉隆走國) là một tiểu thuyết dã sử của tác giả Tân Dân Tử, ấn hành lần đầu năm 1930. Tác phẩm Gia Long tẩu quốc được ông Tân Dân Tử khởi thảo vào năm 1928 và hoàn thành trong năm 1929, đến năm 1930 đem in tại nhà Bảo Tồn (Chợ Lớn). Tiểu thuyết này gồm 25 hồi, chia làm 5 tập và đã được công chúng văn chương ái mộ tới mức nhà Xưa Nay phải tái bản nhiều lần vào năm 1932. Danh tiếng vang dội của Gia Long tẩu quốc đã khiến giới soạn giả cải lương quyết định chuyển thể lên sân khấu tuồng, một kịch bản như thế đã được nhà Phạm Văn Thình ấn hành.
  Code:
  Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc Quyển 1 (NXB Bảo Tồn 1930) - Tân Dân Tử, 90 Trang.pdf  16.71 MB
  Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc Quyển 2 (NXB Bảo Tồn 1930) - Tân Dân Tử, 84 Trang.pdf  16.20 MB
  Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc Quyển 3 (NXB Bảo Tồn 1930) - Tân Dân Tử, 84 Trang.pdf  16.21 MB
  Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc Quyển 4 (NXB Bảo Tồn 1930) - Tân Dân Tử, 94 Trang.pdf  18.35 MB
  Lịch Sử Tiểu Thuyết Gia Long Tẩu Quốc Quyển 5 (NXB Bảo Tồn 1930) - Tân Dân Tử, 70 Trang.pdf  13.95 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Que4oTXeqyaciX9oYCOTqik7gl3Jc_lp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 20, 2020

Share This Page