Combo Ebook NXB Bình Sơn Thư Xã - Vũng Máu Đào 1935-1936

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 18, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Bình Sơn Thư Xã
  Vũng Máu Đào 1935-1936
  40 Quyển | 197 MB
  ---------​
  Bộ tiểu thuyết trinh thám VŨNG MÁU ĐÀO của Lê Hùng Vân có hơn 1000 trang được chia làm 40 số, trong 8 số đầu tiên thì mỗi số có 20 trang, 6 số tiếp theo được in thêm 4 trang nữa, thành ra mỗi số được 24 trang, kể từ số 15 đến số 40 (cuối cùng) mỗi số đều đặng in 28 trang mỗi số. Trọn bộ 40 số được nhà xuất bản BÌNH SƠN THƯ XÃ cho in vào ngày thứ 7 hàng tuần từ cuối năm 1935 đến 1936, giá bán mỗi số từ 2-4 XU
  Code:
  Vũng Máu Đào Số 01 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  4.02 MB
  Vũng Máu Đào Số 02 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  4.03 MB
  Vũng Máu Đào Số 03 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  4.00 MB
  Vũng Máu Đào Số 04 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  4.19 MB
  Vũng Máu Đào Số 05 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  4.13 MB
  Vũng Máu Đào Số 06 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  3.99 MB
  Vũng Máu Đào Số 07 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  3.98 MB
  Vũng Máu Đào Số 08 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 24 Trang.pdf  4.87 MB
  Vũng Máu Đào Số 09 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  3.65 MB
  Vũng Máu Đào Số 10 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 24 Trang.pdf  4.71 MB
  Vũng Máu Đào Số 11 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 24 Trang.pdf  4.54 MB
  Vũng Máu Đào Số 12 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 24 Trang.pdf  4.75 MB
  Vũng Máu Đào Số 13 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 24 Trang.pdf  4.27 MB
  Vũng Máu Đào Số 14 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 24 Trang.pdf  4.59 MB
  Vũng Máu Đào Số 15 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.24 MB
  Vũng Máu Đào Số 16 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.29 MB
  Vũng Máu Đào Số 17 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.31 MB
  Vũng Máu Đào Số 18 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.37 MB
  Vũng Máu Đào Số 19 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.28 MB
  Vũng Máu Đào Số 20 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.25 MB
  Vũng Máu Đào Số 21 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.46 MB
  Vũng Máu Đào Số 22 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.18 MB
  Vũng Máu Đào Số 23 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 20 Trang.pdf  5.08 MB
  Vũng Máu Đào Số 24 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.07 MB
  Vũng Máu Đào Số 25 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.22 MB
  Vũng Máu Đào Số 26 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.25 MB
  Vũng Máu Đào Số 27 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1935) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.26 MB
  Vũng Máu Đào Số 28 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.50 MB
  Vũng Máu Đào Số 29 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.40 MB
  Vũng Máu Đào Số 30 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.35 MB
  Vũng Máu Đào Số 31 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.47 MB
  Vũng Máu Đào Số 32 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.43 MB
  Vũng Máu Đào Số 33 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.56 MB
  Vũng Máu Đào Số 34 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.15 MB
  Vũng Máu Đào Số 35 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.29 MB
  Vũng Máu Đào Số 36 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.09 MB
  Vũng Máu Đào Số 37 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.08 MB
  Vũng Máu Đào Số 38 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  5.00 MB
  Vũng Máu Đào Số 39 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 28 Trang.pdf  4.77 MB
  Vũng Máu Đào Số 40 (NXB Bình Sơn Thư Xã 1936) - Lê Hùng Vân, 32 Trang.pdf  6.02 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1gPXf6EPmmVxa2jiHkLC8YhFC_5lp9-S7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page