Combo Ebook NXB Đắc Lợi - Tam Hạ Nam Đường 1937

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by bhanh8, Jul 8, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Đắc Lợi
  Tam Hạ Nam Đường 1937
  23 Files | PDF-SCAN
  ---------​
  Bộ TAM HẠ NAM ĐƯỜNG là một truyện thuộc đời Tống của nước Trung Hoa, khởi đầu từ Vua Tống Thái Tổ tức là Triệu Khuông Dẫn lập quốc, truyền đến đời vua Tống Chơn Tông. Trong thời gian ấy, nước Tống chinh phục các nước lân bang, gồm thâu thiên Cũng như các bộ truyện Tàu khác, tác giả đã thần thoại hóa qua các cuộc đua tài giữa thần tiên và yêu quái bằng pháp thuật, làm cho cốt truyện chứa nhiều màu sắc ly kỳ. Thế giới thần tiên đã tham dự vào cõi trần tục, như Dư Hồng, Dư Triệu, lôi cuốn một số tiên, làm khổ chốn trần gian. Mặt khác, trong chiến tranh tiêu diệt, sát phạt lẫn nhau, lại nảy ra những mầm non, những mối tình yêu đương giữa những cặp trai tài, gái sắc rất nên quyến rũ, trong tàn tạ, hủy diệt lại vươn lên những mầm sống trong qui luật tự nhiên. TAM HẠ NAM ĐƯỜNG còn ghi nhận cho chúng ta thấy những xấu xa, hèn hạ của những con người là danh lợi mà hành động phi nghĩa, lại có những nhân vật quên mình để bảo vệ nhân tính, bảo vệ đạo nghĩa làm người. Bộ TAM HẠ NAM ĐƯỜNG đã phản ảnh sâu sắc cho chúng ta thấy rằng giá trị con người không phải ở trong những kẻ có quyền chức, uy thế, mà nó rải khắp trong dân gian, trong những kẻ cô đơn nghèo khổ, nhưng biết tôn trọng đạo nghĩa làm người. Đọc TAM HẠ NAM ĐƯỜNG là nhìn vào tấm gương xã hội, là suy xét những biến chuyển của tâm trạng người xưa, so sánh tới người thời nay....
  Code:
  01  Tam Hạ Nam Đường Số 01 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.47 MB
  02  Tam Hạ Nam Đường Số 02 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.53 MB
  03  Tam Hạ Nam Đường Số 03 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.57 MB
  04  Tam Hạ Nam Đường Số 04 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.46 MB
  05  Tam Hạ Nam Đường Số 05 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.39 MB
  06  Tam Hạ Nam Đường Số 06 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.46 MB
  07  Tam Hạ Nam Đường Số 07 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.54 MB
  08  Tam Hạ Nam Đường Số 08 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.42 MB
  09  Tam Hạ Nam Đường Số 09 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.22 MB
  10  Tam Hạ Nam Đường Số 10 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.47 MB
  11  Tam Hạ Nam Đường Số 11 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.47 MB
  12  Tam Hạ Nam Đường Số 12 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.44 MB
  13  Tam Hạ Nam Đường Số 13 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.47 MB
  14  Tam Hạ Nam Đường Số 14 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.42 MB
  15  Tam Hạ Nam Đường Số 15 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.41 MB
  16  Tam Hạ Nam Đường Số 16 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.54 MB
  17  Tam Hạ Nam Đường Số 17 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.60 MB
  18  Tam Hạ Nam Đường Số 18 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.52 MB
  19  Tam Hạ Nam Đường Số 19 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.34 MB
  20  Tam Hạ Nam Đường Số 20 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.28 MB
  21  Tam Hạ Nam Đường Số 21 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.42 MB
  22  Tam Hạ Nam Đường Số 22 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  6.68 MB
  23  Tam Hạ Nam Đường Số 24 (NXB Đắc Lợi 1937) - Đinh Gia Hân, 20 Trang.pdf  3.33 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98327/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 26, 2021

Share This Page