Combo Ebook NXB Đắc Lợi - Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa 1922

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 26, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Đắc Lợi
  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa 1922
  40 Files | PDF-SCAN
  -------​
  Tác phẩm dựng lại bối cảnh suy vi nhà Nam Tống (1127 - 1279), hết lần này đến lần khác phải đối phó với mưu đồ bành trướng của giặc Kim. Qua đó khắc họa nội tình rối ren, quân thần bất nhất của triều đại vua Tống Cao Tông. Với cái nhìn giãn cách mang tính sử thi, hình tượng trung tâm trong tác phẩm, người anh hùng Nhạc Phi hiện lên đầy uy dũng, oai phong lẫm liệt, cuối cùng đã chết vì sự thỏa hiệp hèn mạt của triều đình. Nhạc Phi đã lập nhiều công lao hiển hách, cầm quân đánh thắng 126 trận, không ít lần can gián nhà vua, và đưa ra những mưu lược để quét sạch quân thù. Sức mạnh của Nhạc Phi lại khiến triều đình ghen ghét, gán cho ông mưu đồ phản nghịch; do đó, dù là công thần, Nhạc Phi vẫn không được sủng ái. Năm Thiệu Hưng thứ 10 (1140), trong một trận quyết chiến, Nhạc Phi đang cầm chắc phần thắng; nhưng vua Tống Cao Tông đã hèn hạ đem thắng lợi của vị tướng tài ba làm vốn xin hòa, đồng ý điều kiện giết chết Nhạc Phi, diệt trừ hậu họa. “Công lao 10 năm đã bị phá hỏng trong một buổi”, cái chết của Nhạc Phi là một trong những oan khiên bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa.
  Code:
  01  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 01 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.27 MB
  02  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 02 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.62 MB
  03  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 03 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.37 MB
  04  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 04 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.44 MB
  05  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 05 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.33 MB
  06  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 06 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.30 MB
  07  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 07 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.27 MB
  08  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 08 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.28 MB
  09  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 09 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.31 MB
  10  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 10 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.27 MB
  11  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 11 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.36 MB
  12  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 12 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.22 MB
  13  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 13 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.35 MB
  14  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 14 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.15 MB
  15  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 15 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.40 MB
  16  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 16 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.32 MB
  17  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 17 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.40 MB
  18  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 18 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.15 MB
  19  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 19 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.33 MB
  20  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 20 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.41 MB
  21  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 21 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.44 MB
  22  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 22 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.38 MB
  23  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 23 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.10 MB
  24  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 24 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.88 MB
  25  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 25 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.28 MB
  26  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 26 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.37 MB
  27  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 27 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.46 MB
  28  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 28 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.14 MB
  29  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 29 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.29 MB
  30  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 30 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.27 MB
  31  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 31 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.54 MB
  32  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 32 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.76 MB
  33  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 33 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.56 MB
  34  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 34 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.55 MB
  35  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 35 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.16 MB
  36  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 36 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.14 MB
  37  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 37 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.10 MB
  38  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 38 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.39 MB
  39  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 39 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.34 MB
  40  Tống Nhạc Phi Diễn Nghĩa Số 40 (NXB Đắc Lợi 1922) - Nguyễn Tử Lăng, 20 Trang.pdf  3.37 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1lTAYA0NnmXwR5IuxPIlXhiB3lIt-vhUX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page